Υπηρεσίες : Τηλεφωνία: KOSMON IP Voice Center 2006
Η πιο ολοκληρωμένη λύση ειδικά σχεδιασμένη για μεγάλες εταιρείες, εταιρείες Audiotex και Call Centers. Με εκπληκτικές δυνατότητες όπως:
 • PBX (Τηλεφωνικό κέντρο αναλογικό, υβριδικό, ψηφιακό)
 • IVR (Interactive Voice Responce)
 • ACD (Automatic Call Distribution)
 • CRM (Customer Relationship Management)
 • Audiotex services (dating, games, quiz, εκτροπές, έρευνες αγοράς)
 • Conferencing (σύγχρονη συνομιλία πολλαπλών συνομιλητών)
 • Recording, Fax Server
 • Speech Recognition
 • Database Management, Billing
 • SMS, MMS gateway (GSM)
 • Web Call Center, Voice over IP, Video over IP
KOSMON Ivr7
KOSMON VoiceCenter 2006
KOSMON Cont@ct Center 2006
Παρουσιάσεις σε μορφή .pdf
Κατεβάστε το αρχείο αυτό για την ευρύτερη και πιο λεπτομερή ενημέρωσή σας:
Χαρακτηριστικά Συστήματος
Υπηρεσίες - Αυτοματισμοί
Περιφερειακά VoIP