Υπηρεσίες: Τηλεφωνία

Η KOSMON Ltd αποτελεί μια από τις ελάχιστες εταιρείες στον ελληνικό χώρο που αναπτύσσει σχετικές λύσεις και εφαρμογές και δεν μεταπωλεί, απλώς, λύσεις που κατασκευάζονται(και υποστηρίζονται...) στο εξωτερικό.

Η εταιρεία συνεργάζεται με τις κορυφαίες (κυρίως Αμερικάνικες αλλά και γερμανικές) εταιρείες του χώρου σύγκλισης της Πληροφορικής με τις Τηλεπικοινωνίες: Intel/Dialogic, Microsoft, Cisco, Snom και αποτελεί τον ιδανικό συνεργάτη για κάθε εγκατάσταση-εφαρμογή τηλεπικοινωνιών, από το απλούστερο τηλεφωνικό κέντρο, μέχρι το πιο εξελιγμένο και σύγχρονο Contact Center.

  KOSMON Ivr7 και KOSMON SmartPhone
  KOSMON Cont@ct Center 2006
  KOSMON IP Voice Center 2006
Παρουσίαση σε μορφή .pdf
Κατεβάστε τα αρχεία αυτά για την ευρύτερη και πιο λεπτομερή ενημέρωσή σας:
KOSMON Ivr7 - Υπηρεσίες
KOSMON Ivr7 - Χαρακτηριστικά
KOSMON SmartPhone
KOSMON Cont@ct Center 2006
KOSMON IP Voice Center 2006 - Χαρακτηριστικά
KOSMON IP Voice Center 2006 - Υπηρεσίες
KOSMON IP Voice Center 2006 - Περιφερειακά VoIP
KOSMON Ivr7
KOSMON VoiceCenter 2006
KOSMON Cont@ct Center 2006