Υπηρεσίες: Τηλεφωνία: KOSMON Cont@ct Center 2006
Η πιο σύγχρονη, εξελιγμένη, πλήρης και οικονομική λύση για τη μηχανογράφηση των Call Centers, με μοναδικά πλεονεκτήματα όπως:
  • Εντυπωσιακά χαμηλό κόστος κτήσης, αν και περιλαμβάνει περισσότερα στοιχεία από κάθε άλλη ανταγωνιστική πρόταση
  • Απόλυτα "ανοικτή" πλατφόρμα που προσαρμόζεται απόλυτα στις ανάγκες σας
  • Ελάχιστο κόστος συντήρησης - εποπτείας
  • Ελάχιστος χρόνος εκπαίδευσης και προσαρμογής
  • Συμβατό με κάθε υπάρχουσα τεχνολογία (τηλεφ. κλήσεις, SMS, e-mail, Web Telephony, Voice over IP, FAX κλπ)
  • Καλύπτει εφαρμογές Conferencing, Recording, Fax Server, Speech Recognition, TextToSpeech
KOSMON Ivr7
KOSMON VoiceCenter 2006
KOSMON Cont@ct Center 2006
Παρουσιάσεις σε μορφή .pdf
Κατεβάστε το αρχείο αυτό για την ευρύτερη και πιο λεπτομερή ενημέρωσή σας:
KOSMON Cont@ct Center 2006