Εταιρεία: Οικονομικά Στοιχεία

Στις αγορές που δραστηριοποιείται κατέχει μια από τις πρώτες θέσεις όσον αφορά το μερίδιο αγοράς ενώ πελάτες της είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες του χώρου. Η εταιρεία είναι υγιής και αυτοχρηματοδοτούμενη με ελάχιστες ως μηδαμινές υποχρεώσεις σε Τράπεζες και προμηθευτές. Την τελευταία πενταετία παρουσιάζει εντυπωσιακή βελτίωση των αποτελεσμάτων της, όσον αφορά το κύκλο εργασιών αλλά και τα κέρδη.

Η επέκτασή της σε νέες κάθετες αγορές με νέα πρωτοποριακά προϊόντα, παράλληλα με την εντυπωσιακή επέκταση της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται, εγγυούνται τη συνέχιση της βελτίωσης στα οικονομικά της αποτελέσματα για τη διετία 2005-2006.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2014

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2013

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2012

KOSMON Ivr7
KOSMON VoiceCenter 2006
KOSMON Cont@ct Center 2006