Εταιρεία: Θέσεις εργασίας
Προγραμματιστές-τεχνικοί για πλήρη ή μερική απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα
*Αριστη γνώση Ms-Access
*Γνώση Γλώσσας SQL
*Καλή χρήση Windows 98/Me/2000/NT/XP
*Βασικές γνώσεις Hardware

Επιθυμητά προσόντα
*Βασικές γνώσεις SQL Server
*Βασικές γνώσεις Internet (HTTP, ASP, TCP/IP)
*Γνώσεις Visual Basic
*Μεταφορικό Μέσο

Αν ικανοποιείτε αρκετές από τις προϋποθέσεις της θέσης που σας ενδιαφέρει και θέλετε να εργαστείτε σε ένα σύγχρονο, δημιουργικό περιβάλλον με μεγάλες προοπτικές, επικοινωνήστε μαζί μας, στέλνοντάς μας ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα (και στοιχεία επικοινωνίας) με την ένδειξη "Για το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού", μέσω ταχυδρομείου (Ραιδεστού 3 & Δεκελείας 69, Νέα Φιλαδέλφεια, 14341) ή fax (210-25.99.999) ή e-mail (info@kosmon.gr).

Όλα τα σημειώματα θα θεωρηθούν εμπιστευτικά. Για τα επιλεγμένα θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία για ορισμό συνάντησης.

KOSMON Ivr7
KOSMON VoiceCenter 2006
KOSMON Cont@ct Center 2006