Τεχνική Υποστήριξη : Επικοινωνία με το Τεχν. Τμήμα
Φόρμα αναφοράς τεχνικών θεμάτων
Τα πεδία με (*) είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν
Όνομα & Επώνυμο:  
Τηλέφωνο ή E-mail:*  
Σύντομη περιγραφή:*  
 
Εναλλακτικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τεχνικό μας
τμήμα με έναν απο τους παρακάτω τρόπους:
E-mail: support@kosmon.gr
Τηλ: 210 25.99.900
Fax: 210 25.99.999
KOSMON Ivr7
KOSMON VoiceCenter 2006
KOSMON Cont@ct Center 2006
Πληροφορίες για το Cont@ct Center 2004
Πληροφορίες για το KOSMON IVR 5