Υπηρεσίες: Εκδόσεις
Οι εκδόσεις Ορίζοντες δραστηριοποιούνται με συνέπεια στην πόλη μας από το 1991 με την έκδοση περιοδικών και οδηγών αγοράς. Από την πρώτη μας έκδοση ανεβάσαμε ψηλά τον πύχη, έχοντας σαν πρωταρχικό μας στόχο την ποιότητα εμφάνισης των εκδόσεων και το σεβασμό στον αναγνώστη και τον διαφημιζόμενο.
Σήμερα οι εκδόσεις Ορίζοντες συνεχίζουν να είναι μια σταθερή αξία στα τοπικά δρώμενα.
Εκδόσεις οδηγών αγοράς
Οδηγός Επιχειρήσεων 2008   Οδηγός Επιχειρήσεων 2007   Οδηγός Επιχειρήσεων 2006
  2008   2007   2006  
Οδηγός Επιχειρήσεων 2005   Οδηγός Επιχειρήσεων 2004  
  2005   2004    
Εκδόσεις οδηγών εκπαίδευσης
Οδηγός Εκπαίδευσης 2005   Οδηγός Εκπαίδευσης 2004   Οδηγός Εκπαίδευσης 2003
  2005  2004  2003  
KOSMON Ivr7
KOSMON VoiceCenter 2006
KOSMON Cont@ct Center 2006