Υπηρεσίες : Παιχνίδια ΟΠΑΠ : Στοίχημα
KOSMON Στοίχημα2
Χιλιάδες συστήματα, συνδυασμοί, κατασκευαστικό... με Ποδόσφαιρο και Μπάσκετ:
Το πληρέστερο πρόγραμμα - βιβλιοθήκη τυποποιημένων με 3.375 συστήματα, με όλους τους δυνατούς συνδυασμούς απλών - διπλών - τριπλών και μέχρι 12 αγώνες.

Δύο (2) προγράμματα, ένα για το ποδόσφαιρο και ένα για το μπάσκετ, για πλήρη αξιοποίηση των ιδιαιτεροτήτων κάθε παιχνιδιού.

Κατασκευαστικό πρόγραμμα, με δυνατότητα κατασκευής συνδυασμών μέχρι και σε τρείς ομίλους οποιουδήποτε αριθμού αγώνων οι οποίοι μπορούν να περιέχουν ακόμα και έτοιμο σύστημα βιβλιοθήκης.
Δυνατότητα ελάχιστης - μέγιστης απόδοσης του συστήματος για σίγουρη επιτυχεία και αναφορά στηλών.

Το μόνο σε πραγματική έκδοση 32bit για Windows 95/98/NT/2000 για μέγιστη ταχύτητα και ακρίβεια.
Πλήρης, αυτόματη συνεργασία με το Internet (ενημέρωση αγώνων και αποδόσεων, αναβάθμιση εκδόσεων, προσθήκη στοιχείων). Εκτύπωση απ΄ ευθείας σε δελτία, με μεγάλη ακρίβεια, και πλήρη στοιχεία.


KOSMON Ivr7
KOSMON VoiceCenter 2006
KOSMON Cont@ct Center 2006
Πληροφορίες για το Cont@ct Center 2004