Υπηρεσίες : Παιχνίδια ΟΠΑΠ: ΠΡΟ-ΠΟ Γκολ
Συστήματα ΡΣ
2.110 Νέα, κερδοφόρα, SUPER οικονομικά συστήματα (τυποποιημένα και γεννήτρια):
Μεταβλητά "7 στα 8", "7 στα 7", Δισμετάβλητα "6 στα 8","6 στα 7", "6 στα 6", Μεταβλητά "7 στα 8", "7 στα 7" με 2 στάνταρ, Δισμεταβλητά "6 στα 8", "6 στα 7", "6 στα 6" με 2 στάνταρ, Σε 2 ομίλους για 100% 8άρι, 7άρι ή 6άρι.
KOSMON Ivr7
KOSMON VoiceCenter 2006
KOSMON Cont@ct Center 2006