Υπηρεσίες: Παιχνίδια ΟΠΑΠ: ΠΡΟ-ΠΟ
Συστήματα A
200 Νέα και επιλεγμένα για μεγάλα κέρδη:
Μεταβλητή Βασική Στήλη (100% 12αρια), Πλήρης Βασική Στήλη (100% 13άρια), SUPER Οικονομκά Μεταβλητά (100% 12άρι), SUPER Οικονομικά Δισμετάβλητα (100% 11άρι).
 
Συστήματα ΒΓΔ
500 Απαραίτητα κλασσικά συστήματα:
Μεταβλητά (100% 12άρια), Δισμετάβλητα (100% 11άρια), Στατιστικά, Συνεχόμενα, Μονά-Ζυγά, Μεταβλητή Βασική Στήλη σε Ομίλους.
 
Συστήματα ΕΖΗ
500 Επιλεγμένα συστήματα για ειδικούς:
Μεταβλητή Βασική Στήλη (100% 12αρια), Πλήρης Βασική Στήλη (100% 13άρια), Υπερ-πλήρη χωρίς όρους (100% 13άρι ακόμα και με ένα λάθος ή έκπληξη).
 
Κατασκευαστικό
Το ταχύτερο, πληρέστερο, αποδοτικότερο, το μόνο που τυπώνει σε 11-στηλα χύμα, σε 11-στηλα ΑxB και σε πληράκια:
ΠΣ, ΔΣ, ΤΣ,Πλήθος 1-2-Χ, Συνεχόμενα 1-2-Χ-Χ2-ΠΣ, Βάρος Στήλης, Στατιστικό Βάρος, Ομάδες, Εναλλαγές, Υποστήλες, Αποκλεισμός Παραγώγων, Ομοιες Τριάδες, Συμμετρικά, Βασικές Στήλες, Ομιλοι - Υπερόμιλοι Βασικών, Πλήρες - Μεταβλητό - Δισμετάβλητο, Στατιστικά όρων, Στατιστικά σημείων, Αποθήκευση, Διαλογή επιτυχιών.
 
KOSMON Ivr7
KOSMON VoiceCenter 2006
KOSMON Cont@ct Center 2006